Welke invloed hebben de media?

Welke media beïnvloeden jou?

De media die jij volgt, zeggen veel over wie jij bent. Welke films, series en tv-programma’s kijk jij allemaal? Welke kranten en tijdschriften lees je? Wie volg je op Social media? Welke games speel je? Welke muziek luister je? Maar ook: welke advertenties krijg jij te zien op je telefoon?

De media hebben veel invloed op het beeld dat jij hebt van beroepen en opleidingen. Zo heb je de afgelopen tijd wellicht geleerd dat de pabo te veel voor meisjes is en dat leraren te hard werken voor te weinig geld. Netflix heeft je misschien geleerd dat advocaten vooral in de rechtszaal staan. Maar klopt dit beeld met de werkelijkheid? Voor je dat kunt checken, moet je eerst leren welke invloed de media hebben op jouw keuzes.

In Trinn krijg je allerlei kleine opdrachtjes waarmee je langzaam een overzicht krijg van welke media jou beïnvloeden. Ook ga je er over nadenken hoe die invloed er precies uitziet. Is dat iets positiefs of iets negatiefs? Oftewel: vind je een keuze-optie hierdoor leuker, of juist minder leuk? En klopt dat beeld met de werkelijkheid?

Wil jij thuis met Trinn aan de slag? Vul hier het contactformulier in.