Veel kinderen vinden het lastig om een studiekeuze te maken. Of misschien is een vakkenpakket kiezen al een hele opgave. Op school wordt aan LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) gedaan, maar is dit voldoende? Het kan zijn dat uw kind over alles zegt: Dat lijkt me saai, dat kan ik niet, hier weet ik niets van of ik ben gewoon nog te jong om een keuze te maken. Of wil uw kind hier niet met u over praten? 

Dit soort dilemma’s hebben meerdere oorzaken. Het kan zijn dat uw kind nog niet ‘rijp’ is om al een keuze te maken. Deze rijping wordt ontwikkeld door genoeg zelfkennis te krijgen. Deze zelfkennis ontstaat door het opdoen van ervaringen en het terugkijken hierop. Bij Trinn helpen we kinderen na te denken over hun leven: Wie ben ik echt? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar sta ik voor in het leven? Het zijn misschien diepzinnige vragen. Gelukkig past Trinn zich aan aan de ontwikkelingsfase van uw kind. Uw kind stelt zelf een doel, waarbij Trinn automatisch bijpassende opdrachten uitzoekt. Want zeg nou eerlijk: als iedereen een ander doel heeft, kun je dan de hele klas dezelfde opdracht laten maken?

Keuzes maak je tijdens je hele leven en het is goed om hier al vroeg en intensief mee te starten. Trinn begeleidt uw kind in het maken van keuzes. Dit wordt gedaan door uw kind na te laten denken over alles wat invloed heeft op het maken van keuzes. Immers, je maakt keuzes omdat je door iets of door iemand beïnvloed bent, zowel bewust als onbewust. Deze invloeden (influencers) kunnen komen vanuit ouders, de media, de omgeving, de plek waar je vandaan komt en nog veel meer mensen, locaties en gebeurtenissen. Trinn stelt doelgerichte vragen, helpt uw kind met het plannen van ervaringen, maar ook met hierop terugkijken. Alle resultaten die uit deze vragen en ervaringen voortkomen worden gebundeld. Hieruit komt een duidelijk overzicht dat inzicht geeft in de dingen die de keuzes beïnvloeden en zorgt ervoor dat uw kind uiteindelijk een weloverwogen studiekeuze zal maken. En als de school ook werkt met Trinn, dan kan de mentor van uw kind hier in een oogopslag zien in welke richting uw kind zich ontwikkelt. Dit noemen wij een win-win-situatie: minder werk voor de mentor en toch maatwerk voor uw kind.

Klik hier voor meer informatie over Trinn voor thuis.